Guided tour #3

Krkavški kamen, oljarna Ternav, avtohtone istrske živali
12:00, 14:00
2,00

Ker Krkavče slovijo kot “center slovenskega oljkarstva”, bomo  obiskovalce najprej zapeljali do najstarejše “torkle” (oljarne).
Vas Krkavče je bila poznana že v predrimskem obdobju, iz katerega izvira Krkavški (tudi Krkavčanski) kamen, ki bo naslednja postaja ogleda. Na poti proti središču vasi bo sledil še ogled vseh avtohtonih istrskih pasem.